कक्षा ८ को जिल्ला स्तरीय परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी जानकारी पठाउने वारे गा.पा./न.पा./वडा कार्यालयकाे कार्यालय भवन सम्वन्धी विवरण पठाउने वारे । आ.व. ०७३-०७४ काे आय व्यय विवरण पठाउने वारे ।(गा.पा./‍न.पा. सवै) छात्रवृतीको लागी आवेदन दिने सूचना गा.पा. र न.पा को फोन नं. , फ्याक्स नं. र ईमेल ठेगाना पठाउने सम्वन्धमा वडा सचिव रिक्त रहेको विवरण पठाउने सम्वन्धमा कर्मचारीको विवरण पठाउने सम्वन्धमा अग्नी नियन्त्रण उपकरणको विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्वन्धमा आ‍‌.व. ०७३-०७४ को निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरुको विवरण Hyundai Excavator Robex 210LC7 मेसिनको विभिन्न पार्टस खरिद तथा मर्मतका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७३-०७-०३

मुडभरा

मुडभरा गाविस

सामाजिक सुरक्षा


आ. व. जेष्ठ नागरिक जेष्ठ नागरिक कर्णाली जेष्ठ नागरिक दलित एकल बिधवा पूर्ण अशक्त अपांग आंशिक अशक्त लोपोन्मुख बालबालिका डाउनलोड
पु पु पु पु पु पु पु
२०७२-०७३ 13 19 17 15 0 115 0 2 4 6 37 36 डाउनलोड
०७२।०७३ 27 44 16 20 136 2 4 1 7 35 45 डाउनलोड
२०७२।०७३ 13 19 21 16 117 0 2 1 7 39 37 डाउनलोड
२०७२।०७३ 39 33 49 42 3 174 3 3 4 4 107 120 डाउनलोड
२०७२।०७३ 26 35 31 20 118 1 1 1 2 73 75 डाउनलोड
२०७२।०७३ 32 36 19 28 104 1 62 72 डाउनलोड
२०७२।०७३ 19 29 12 26 112 1 1 34 29 डाउनलोड
२०७२।०७३ 36 35 33 30 120 5 4 1 48 56 डाउनलोड
२०७१।०७२ 39 50 86 84 273 1 5 2 5 210 191 डाउनलोड
२०७२।०७३ 12 22 6 13 63 1 1 3 1 27 19 डाउनलोड

Skip to toolbar