कक्षा ८ को जिल्ला स्तरीय परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी जानकारी पठाउने वारे गा.पा./न.पा./वडा कार्यालयकाे कार्यालय भवन सम्वन्धी विवरण पठाउने वारे । आ.व. ०७३-०७४ काे आय व्यय विवरण पठाउने वारे ।(गा.पा./‍न.पा. सवै) छात्रवृतीको लागी आवेदन दिने सूचना गा.पा. र न.पा को फोन नं. , फ्याक्स नं. र ईमेल ठेगाना पठाउने सम्वन्धमा वडा सचिव रिक्त रहेको विवरण पठाउने सम्वन्धमा कर्मचारीको विवरण पठाउने सम्वन्धमा अग्नी नियन्त्रण उपकरणको विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्वन्धमा आ‍‌.व. ०७३-०७४ को निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरुको विवरण Hyundai Excavator Robex 210LC7 मेसिनको विभिन्न पार्टस खरिद तथा मर्मतका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७३-०७-०३

प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
GESI Audit Report (लै.स.सा.स) अा.व ०७१।०७२ प्रकाशन, वार्षिक प्रतिवेदन २०७३।०१।१० जि.शा.वि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्वन्धी अध्ययन प्रश्चयात तयार भएकाे रिपाेट अा.व ०७१।०७२ को अध्ययन भएकाे
अा.व २०७३।०७४काे याेजना तर्जुमाका लागि इलकास्तरीय याेजना तर्जुमा गाेष्ठी वाट प्राप्त याेजनाहरू जिल्ला योजना, प्रकाशन, बजेट तथा कार्यक्रम, योजना तथा परियोजना २०७२।११।०२ जि.शा.वि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व २०७३।०७४ का लागि याेजना तर्जुमा अन्तरगत २०७२ माघ १७,१८ र २० गते सम्पन्न इलाका स्तरीय योजाना तर्जुमा गाेष्ठिका निर्णयहरू सवैकाे जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएकाे व्यहाेरा अनुराेध छ ।
गाविस कर्मचारी तथा सामाजिक परिचालकको सम्रपर्क नम्वर प्रकाशन २०७२.०९.२० जि.शा.वि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाविसमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण
जिल्ला विपद व्यवस्थापन योजना२०७२-२०७६ गुरु योजना, जिल्ला योजना, प्रकाशन, योजना तथा परियोजना २०७२।०२ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको जिल्ला विपद व्यवस्थान योजना २०७२
जिल्ला आबधिक योजना २०७२|०७३ DRAFT गुरु योजना, जिल्ला योजना, प्रकाशन २०७२।०८।२० जि.शा.वि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
डोटी जिल्ला द्रोस्राै अावधिक योजना २०७२।०७३ काे अन्तिम डा्फ्रट रिपोट्
डोटी जिल्ला पाश्र्वचित्र २०७२ प्रकाशन २०७२ जि.शा.वि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यलयले अावधिक योजना निर्माण कार्यक्रमको सिलसिलामा वनाएको ड्राफ्ट पाश्र्वचित्र जानकारीका लागि राखिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।
जिल्ला विकास समितिको कार्यलयमा अा.व २०७१।७२मा सम्पन्न कार्यक्रमहरूको खर्च सार्वजनिक गरिएको सूचना प्रकाशन २०७२।०६।०७ जि.शा.वि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यलयमा अा.व ०७१।७२मा भएका विभिन्न शिषर्क अन्तरगतका कार्यक्रमहरूमा भएको खचर्हरू सार्वजनिक गरिएकाे छ । यो सुचना वेष्ट न्युज साप्ताहिकको अंक १० २०७२असोज ७ गतेको अंकमा समेत प्रकाशित भएको छ ।
DAG रिपोट् प्रकाशन २०७२।०८।०३ जिल्ला शासन विज्ञ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्थानीय शासन तथा सामुदायीक विकास कार्यक्रम मार्फत २०७१।०७२ मा गरीएकाे DAG म्यापिंगको रिपाेट् कालिकास्थान र वारपाटा गाविस वाहेक
सामाजिक परिचालकहरूको विवरण प्रकाशन २०७२।०८।०३ जिल्ला शासन विज्ञ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्थानीय शासन तथा सामुदायीक विकास कार्यक्रम मार्फत हाल कायम रहेका सामाजिक परिचालकहरूको २०७२ कार्तिक सम्मको विवरणा
नागरीक सचेतना केन्द्रहरूको विवरण २०७२असार मसान्त सम्मको प्रकाशन २०७२।०८।०३ जिल्ला शाशन विज्ञ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्थानीय शासन तथा सामुदायीक विकास कार्यक्रम लागु भएपछी २०७२ असार मसान्त सम्मको डोटी जिल्लाका नागरीक सचेतना केन्द्रहरूको विवरण
Skip to toolbar