कक्षा ८ को जिल्ला स्तरीय परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी जानकारी पठाउने वारे गा.पा./न.पा./वडा कार्यालयकाे कार्यालय भवन सम्वन्धी विवरण पठाउने वारे । आ.व. ०७३-०७४ काे आय व्यय विवरण पठाउने वारे ।(गा.पा./‍न.पा. सवै) छात्रवृतीको लागी आवेदन दिने सूचना गा.पा. र न.पा को फोन नं. , फ्याक्स नं. र ईमेल ठेगाना पठाउने सम्वन्धमा वडा सचिव रिक्त रहेको विवरण पठाउने सम्वन्धमा कर्मचारीको विवरण पठाउने सम्वन्धमा अग्नी नियन्त्रण उपकरणको विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्वन्धमा आ‍‌.व. ०७३-०७४ को निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरुको विवरण Hyundai Excavator Robex 210LC7 मेसिनको विभिन्न पार्टस खरिद तथा मर्मतका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७३-०७-०३

सार्वजनिक सुनुवाई


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व. २०७२-०७३ को तेश्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाइ सार्वजनिक सुनुवाई 2073-03-30 क.अ. विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२-०७३ को तेश्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाइको फाईल
आ.व. २०७२-०७३ को दोश्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाइ सार्वजनिक सुनुवाई २०७२-१२-३० क.अ. विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२-०७३ को दोश्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाइको फाईल
आ.व. २०७२-०७३ को प्रथम चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाइ सार्वजनिक सुनुवाई २०७२-०७-२३ क.अ. विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२-०७३ को प्रथम चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाइ (२०७२-७-२३) को फाईल
Skip to toolbar