कक्षा ८ को जिल्ला स्तरीय परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी जानकारी पठाउने वारे गा.पा./न.पा./वडा कार्यालयकाे कार्यालय भवन सम्वन्धी विवरण पठाउने वारे । आ.व. ०७३-०७४ काे आय व्यय विवरण पठाउने वारे ।(गा.पा./‍न.पा. सवै) छात्रवृतीको लागी आवेदन दिने सूचना गा.पा. र न.पा को फोन नं. , फ्याक्स नं. र ईमेल ठेगाना पठाउने सम्वन्धमा वडा सचिव रिक्त रहेको विवरण पठाउने सम्वन्धमा कर्मचारीको विवरण पठाउने सम्वन्धमा अग्नी नियन्त्रण उपकरणको विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्वन्धमा आ‍‌.व. ०७३-०७४ को निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरुको विवरण Hyundai Excavator Robex 210LC7 मेसिनको विभिन्न पार्टस खरिद तथा मर्मतका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७३-०७-०३

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व. २०७२-०७३ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०४-१४ क.अ. विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२-०७३ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनको फाईल
आ.व. २०७२/०७३ को वार्षिक प्रगती समीक्षा गोष्ठी वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०४-२४ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२/०७३ को वार्षिक प्रगती समीक्षा गोष्ठी
वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन अा.व २०७१।७२को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२।०५।०२,०३ योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व २०७१।७२काे वार्षिक समिक्षा २०७२ भ्राद २ र ३ गते सम्पन्न भएको थियो
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अा.व २०७१।०७२ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२।०४।१५ जि.शा.वि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व २०७१।७२को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
Skip to toolbar