कक्षा ८ को जिल्ला स्तरीय परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी जानकारी पठाउने वारे गा.पा./न.पा./वडा कार्यालयकाे कार्यालय भवन सम्वन्धी विवरण पठाउने वारे । आ.व. ०७३-०७४ काे आय व्यय विवरण पठाउने वारे ।(गा.पा./‍न.पा. सवै) छात्रवृतीको लागी आवेदन दिने सूचना गा.पा. र न.पा को फोन नं. , फ्याक्स नं. र ईमेल ठेगाना पठाउने सम्वन्धमा वडा सचिव रिक्त रहेको विवरण पठाउने सम्वन्धमा कर्मचारीको विवरण पठाउने सम्वन्धमा अग्नी नियन्त्रण उपकरणको विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्वन्धमा आ‍‌.व. ०७३-०७४ को निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरुको विवरण Hyundai Excavator Robex 210LC7 मेसिनको विभिन्न पार्टस खरिद तथा मर्मतका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७३-०७-०३

सूचना तथा समाचार


इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा पूर्वको अभिमुखिकरण कार्यक्रम

जिल्ला विकास समितिको कार्यलयलपे इलाकास्तरीय योजना सहजिकरण गर्न जाने जिविसका कर्मचारी तथा विषयगत कार्यलका प्रतिनिधिहरूलार्इ इलाकास्तरीय योजना तर्जुमा सम्वन्धी एक...
थप पढ्नुहोस ...
विषयगत कार्यलयहरूको वजेट सिलिंग तथा मार्गदशर्न अा.व २०७३।०७४का लागि

राष्टिय योजना अायोग तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयवाट प्राप्त अागामि अा.वको वजेट सिलिंग तथा मागर्दशनका लागि तल काे...
थप पढ्नुहोस ...जनताको संविधान जनताको माझमा राष्टव्यापि प्रचार कार्यक्रम डोटीमा पनि सम्पन्न

जनताको संविधान जनताको माझमा भन्ने राष्टव्यापी प्रचार कार्यक्रम अन्तरगत डोटी जिल्लाको जिल्ला स्तरीय कार्यक्रम २०७२ पोष १९ गते जिल्ला विकास...
थप पढ्नुहोस ...जिल्ला विकास समिति डोटोको २० अाै जिल्ला परिषदको कार्यतालिका

२० अो परिषद तालिकाजिल्ला परिषदको कार्यतालिकाको लागि किल्क गर्नु होलाअा.व ०७३।०७४काे लागि पूर्व योजना तर्जुमा गाेष्ठी सम्पन्न

जिल्ला विकास समितिकाे कार्यलयले अायोजना गरेकाे २० अाेै जिल्ला परिषदकाे सुरूवातकाे लागि गिरएको पूवर्याेे जना तर्जुमा गाेष्ठि जिल्ला विकास समितिका...
थप पढ्नुहोस ...गाँविसहरूको न्यू.स.का.स गर्न खटाएकाे सम्वन्धमा

अा.व ०७१।०७२ मा गरेका कामहरूको मूल्यांकन गर्न १० जना मूल्यांकन कर्ताहरूलार्इ २०७२।०८।१७ गते गाविस सचिवहरूसंगै सयुक्त अभिमुिखकरणा गरि खटाएको व्यहोरा...
थप पढ्नुहोस ...जिल्ला विकास समितिको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन सुरू

अघिल्लाे अा.व मा भए गरेका कामहरूकाे मूल्यांकन गर्न स्थानीय निकाय वितिय अायोगवाट खटिनुभएका २ जना मूल्यांकन कर्ताहरू वाट मिति २०७२।०८।१७...
थप पढ्नुहोस ...
पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी २०७२।०८।२० हुने सुचना

जिल्ला विकास समितिको कार्यलय डोटीले अागामी अा.व ०७३।०७४को याेजना तर्जुमाका लागि पूर्व योजना तर्जुमा गाेष्ठीकाे अायोजना गरेकाे हुदाँ साे कार्यक्रममा...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar