कक्षा ८ को जिल्ला स्तरीय परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी जानकारी पठाउने वारे गा.पा./न.पा./वडा कार्यालयकाे कार्यालय भवन सम्वन्धी विवरण पठाउने वारे । आ.व. ०७३-०७४ काे आय व्यय विवरण पठाउने वारे ।(गा.पा./‍न.पा. सवै) छात्रवृतीको लागी आवेदन दिने सूचना गा.पा. र न.पा को फोन नं. , फ्याक्स नं. र ईमेल ठेगाना पठाउने सम्वन्धमा वडा सचिव रिक्त रहेको विवरण पठाउने सम्वन्धमा कर्मचारीको विवरण पठाउने सम्वन्धमा अग्नी नियन्त्रण उपकरणको विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्वन्धमा आ‍‌.व. ०७३-०७४ को निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरुको विवरण Hyundai Excavator Robex 210LC7 मेसिनको विभिन्न पार्टस खरिद तथा मर्मतका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७३-०७-०३

अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व. २०७२-०७३ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०४-१४ क.अ. विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२-०७३ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनको फाईल
आ.व. २०७२-०७३ को तेश्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाइ 2073-03-30 क.अ. विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२-०७३ को तेश्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाइको फाईल
आ.व. २०७२-०७३ को दोश्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाइ २०७२-१२-३० क.अ. विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२-०७३ को दोश्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाइको फाईल
आ.व. २०७२-०७३ को प्रथम चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाइ २०७२-०७-२३ क.अ. विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२-०७३ को प्रथम चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाइ (२०७२-७-२३) को फाईल
आ.व. २०७२/०७३ को वार्षिक प्रगती समीक्षा गोष्ठी २०७३-०४-२४ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२/०७३ को वार्षिक प्रगती समीक्षा गोष्ठी
उपभाेक्ता समिति निवेदन ढाँचा २०७३।०१ जि.शा.वि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
उपभाेक्ता समितिले सम्झाैता तथा भुक्तानी मागदा प्रयोग हुने निवेदनका ढाँचा
सम्झाैता फाराम नमुना , २०७३।०१।०१ जि.शा.वि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिकाे उपभाेक्ता समिति संग गर्ने सम्भाैता फाराम
GESI Audit Report (लै.स.सा.स) अा.व ०७१।०७२ , २०७३।०१।१० जि.शा.वि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्वन्धी अध्ययन प्रश्चयात तयार भएकाे रिपाेट अा.व ०७१।०७२ को अध्ययन भएकाे
सामाजिक परिचालन गतिविधि विवरणा तयारी फाराम २०७३।०१।१० जि.शा.वि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिचालन समन्वय वैठक वाट सामाजिक परिचालन क्षेत्रमा भएका कार्यहरूकाे विवरण संकलन फारामको नमुना
द्रोस्रो चाैमासिक प्रगति विवरण २०७२।१२।०७ योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व २०७२।०७३को द्रोस्रो चाैमासिक प्रगति विवरणा सार्वजनिक गरिएको
२० अाै जिल्ला परिषदमा प्रस्तुत कार्यक्रमहरू , २०७२।११।२९ जि.शा.वि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिले २०अाै जिल्ला परिषद २०७२।११।२९मा पेस गरेकाे अा.व ०७२।०७३का कार्यक्रमहरू
२० अाै जिल्ला परिषद् २०७२।०९।२९ को वजेट वक्तव्य २०७२।११।२९ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला परिषदमा अध्यक्ष तथा स्थानीय विकास अधिकारी श्री वासुदेव रेग्मी ले पेस गर्नु भएकाे नीति तथा कार्यक्रम
अा.व २०७३।०७४काे याेजना तर्जुमाका लागि इलकास्तरीय याेजना तर्जुमा गाेष्ठी वाट प्राप्त याेजनाहरू , , , २०७२।११।०२ जि.शा.वि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.व २०७३।०७४ का लागि याेजना तर्जुमा अन्तरगत २०७२ माघ १७,१८ र २० गते सम्पन्न इलाका स्तरीय योजाना तर्जुमा गाेष्ठिका निर्णयहरू सवैकाे जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएकाे व्यहाेरा अनुराेध छ ।
जिल्ला विकास समितिको कार्यलयवाट २०७२मंसिर सम्म विनियोजित कार्यक्रमहरूकाे विवरण , २०७२।०८ जि.शा.वि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यलयवाट विनियोजित विभिन्न शिर्षकका कार्यक्रमहरू
LGCDP को प्रथम चाैमासिक विवरण २०७२ २०७२।०८।०७ जि.शा.वि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्थानीय शासन तथा सामुदायीक विकास कार्यक्रमको प्रथम चाैमासिक प्रगति प्रतिवेदन
गाविस कर्मचारी तथा सामाजिक परिचालकको सम्रपर्क नम्वर २०७२.०९.२० जि.शा.वि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाविसमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण
जिल्ला विपद व्यवस्थापन योजना२०७२-२०७६ , , , २०७२।०२ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको जिल्ला विपद व्यवस्थान योजना २०७२
नगरपालीका तथा गाविसहरूलार्इ योजना तर्जुमाका चरणमा प्रयोग गर्ने फाराम २०७२।०८।२० जि.शा.वि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
योजना तर्जुमा गर्दा तथा प्राथमिकरण गर्दा गाविस तथा नगरपालिकाले प्रयोग गर्ने फाराम
विषयगत कार्यलय तथा गैससले वार्षिक योजना पेश गर्दा भर्ने फाराम २०७२।०८।२० जि.शा.वि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
विषयगत कार्यालयहरूले अाफ्नो तथा सम्वन्धित गैससकाे प्रस्तावित कार्यक्रम विषयगत समितिमा पेश गर्दा यो फाराम प्रयोग गर्ने ।
जिल्ला आबधिक योजना २०७२|०७३ DRAFT , , २०७२।०८।२० जि.शा.वि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
डोटी जिल्ला द्रोस्राै अावधिक योजना २०७२।०७३ काे अन्तिम डा्फ्रट रिपोट्

Skip to toolbar