कक्षा ८ को जिल्ला स्तरीय परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी जानकारी पठाउने वारे गा.पा./न.पा./वडा कार्यालयकाे कार्यालय भवन सम्वन्धी विवरण पठाउने वारे । आ.व. ०७३-०७४ काे आय व्यय विवरण पठाउने वारे ।(गा.पा./‍न.पा. सवै) छात्रवृतीको लागी आवेदन दिने सूचना गा.पा. र न.पा को फोन नं. , फ्याक्स नं. र ईमेल ठेगाना पठाउने सम्वन्धमा वडा सचिव रिक्त रहेको विवरण पठाउने सम्वन्धमा कर्मचारीको विवरण पठाउने सम्वन्धमा अग्नी नियन्त्रण उपकरणको विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्वन्धमा आ‍‌.व. ०७३-०७४ को निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरुको विवरण Hyundai Excavator Robex 210LC7 मेसिनको विभिन्न पार्टस खरिद तथा मर्मतका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७३-०७-०३

२०अोै जिल्ला परिषद फागुन २९ मा

डोटी जिल्लाका २० अाै जिल्ला परिषद (अा.व २०७३।०७४का )२०७२।११।२९ गते विहान ११ वजेवाट जिल्ला विकास समितिको सभाहलमा वस्नेहुँदा सम्वन्धीत सवैको जानकारीका लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ । कार्यक्रममा सहभागिताको लागि पत्र प्राप्त नभएमा पनि यसै सुचनालार्इ अाधारमानी उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्दछाै ।
जिल्ला विकास समिति परिवार
डोटी

Skip to toolbar