कक्षा ८ को जिल्ला स्तरीय परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी जानकारी पठाउने वारे गा.पा./न.पा./वडा कार्यालयकाे कार्यालय भवन सम्वन्धी विवरण पठाउने वारे । आ.व. ०७३-०७४ काे आय व्यय विवरण पठाउने वारे ।(गा.पा./‍न.पा. सवै) छात्रवृतीको लागी आवेदन दिने सूचना गा.पा. र न.पा को फोन नं. , फ्याक्स नं. र ईमेल ठेगाना पठाउने सम्वन्धमा वडा सचिव रिक्त रहेको विवरण पठाउने सम्वन्धमा कर्मचारीको विवरण पठाउने सम्वन्धमा अग्नी नियन्त्रण उपकरणको विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्वन्धमा आ‍‌.व. ०७३-०७४ को निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरुको विवरण Hyundai Excavator Robex 210LC7 मेसिनको विभिन्न पार्टस खरिद तथा मर्मतका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७३-०७-०३

जिल्ला विकास समितिको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन सुरू

अघिल्लाे अा.व मा भए गरेका कामहरूकाे मूल्यांकन गर्न स्थानीय निकाय वितिय अायोगवाट खटिनुभएका २ जना मूल्यांकन कर्ताहरू वाट मिति २०७२।०८।१७ गते कर्मचारीहरू संग छलफल गरी मूल्यांकन सुरू गर्नु भएको छ । मूल्यांकन कार्य २०७२।०८।२० सम्म चालु रहने छ ।

Skip to toolbar