कक्षा ८ को जिल्ला स्तरीय परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी जानकारी पठाउने वारे गा.पा./न.पा./वडा कार्यालयकाे कार्यालय भवन सम्वन्धी विवरण पठाउने वारे । आ.व. ०७३-०७४ काे आय व्यय विवरण पठाउने वारे ।(गा.पा./‍न.पा. सवै) छात्रवृतीको लागी आवेदन दिने सूचना गा.पा. र न.पा को फोन नं. , फ्याक्स नं. र ईमेल ठेगाना पठाउने सम्वन्धमा वडा सचिव रिक्त रहेको विवरण पठाउने सम्वन्धमा कर्मचारीको विवरण पठाउने सम्वन्धमा अग्नी नियन्त्रण उपकरणको विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्वन्धमा आ‍‌.व. ०७३-०७४ को निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरुको विवरण Hyundai Excavator Robex 210LC7 मेसिनको विभिन्न पार्टस खरिद तथा मर्मतका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७३-०७-०३

उपभाेक्ता समितिलार्इ सुचना

उपभोक्ता समितिहरुलाई
सूचना १ सूचना १ १ सूचना १ १ १
१. २०७२ चैत्र मसान्तसम्म विकास निर्माणका योजनाहरुको सम्झौता गरिसकौ ।
२. २०७२ जेष्ठ १५ सम्ममा विकास निर्माणका काम सम्पन्न गरीसकौ ।
३. विकास निर्माणको प्रथम रनिङ्ग वील, दोश्रो रनिङ्ग वील र अन्तिम वील खर्च लेख्दा काम गरेको फोटाहरु, गा.वि.स.को सिफारिस, अनुगमन समितिको सिफारिस, सामाजिक परिक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई अनिवार्य रुपमा पेश गरौ ।
जि.वि.स., डोटी

Skip to toolbar